СИЛІКАТИ Й АЛЮМОСИЛІКАТИ – ОСНОВА ЗЕМНОЇ КОРИ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ.

СИЛІКАТИ Й АЛЮМОСИЛІКАТИ – ОСНОВА ЗЕМНОЇ КОРИ

Земна кора майже цілком (масова частка сягає 90%) складається з кремнезему, силікатів і алюмосилікатів кальцію і магнію. Ці мінерали є основою гірських порід і продуктів їх вивітрювання – грунту, піску, глини.

Основу силікатів складає структурна одиниця – силіцієоксигенний тетраедр:

 СИЛІКАТИ Й АЛЮМОСИЛІКАТИ   ОСНОВА ЗЕМНОЇ КОРИ

Сполучення силіцієоксигенних тетраедрів один

з одним породжує величезну різноманітність оксосилікатних аніонів:

 СИЛІКАТИ Й АЛЮМОСИЛІКАТИ   ОСНОВА ЗЕМНОЇ КОРИ

Полімерні ланцюги можуть об’єднуватися в полімерні стрічки, шари (рис. 51). Координаційний полімер – кристал SiO2 (кремнезем).

 СИЛІКАТИ Й АЛЮМОСИЛІКАТИ   ОСНОВА ЗЕМНОЇ КОРИ

Рис. 51. Полімерні оксосилікатні структури:

1 – атом Sі; 2 – містковий атом О; 3 – кінцевий атом О.

Алюмосилікати можна розглядати як кремнезем і силікати, в яких частина атомів Силіцію замінена атомами Алюмінію. Подумки виділимо із кристалу фрагмент Sі4O8, у якому заміна атомів Sі(ІV) на атоми Аl(ІІІ) призводить до алюмосилікатних аніонів:

-, 2-.

Похідними алюмосилікатних аніонів є польові шпати: ортоклаз К, альбіт Nа, анортит Са. Польові шпати застосовують у керамічній, порцеляновій, скляній, цементній промисловості. Красиво забарвлені екземпляри використовують для виготовлення предметів мистецтва і прикрас.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


СИЛІКАТИ Й АЛЮМОСИЛІКАТИ – ОСНОВА ЗЕМНОЇ КОРИ - Довідник з хімії


СИЛІКАТИ Й АЛЮМОСИЛІКАТИ – ОСНОВА ЗЕМНОЇ КОРИ