СИМБІОЗ

Культурологічний словник

СИМБІОЗ (від грец. співжиття) – форма співжиття організмів (симбіонтів) різних видів, яка забезпечує їм взаємну вигоду (напр., раків-самітників з актиніями).
СИМБІОЗ