СИНАНТРОПІЗАЦІЯ

Екологія – охорона природи

СИНАНТРОПІЗАЦІЯ – 1) пристосування організмів до існування поблизу людини (у населених пунктах, житлах тощо); 2) проникнення в прир. біоценози видів, занесених людиною; 3) у заг. вигляді під С. розуміють процес збільшення змін у природі, зумовлених діяльністю людини. У наш час процес С. постійно розширюється.
СИНАНТРОПІЗАЦІЯ