Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 49 Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

Запам’ятаймо!

Синоніми – це слова, різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням. Синоніми вживаються в мові для чіткого й образного висловлення думки або уникнення повторів слів.

Два і більше синонімів утворюють синонімічний ряд.

456 Прочитайте речення. Знайдіть у них синоніми, випишіть їх.

1. Гармидер, галас, гам у гаї (Т. Шевченко). 2. Забарвлення неба змінюється від сонця. Це й зветься зірницею, світовою зорею, світанком

(В. Сухомлинський). 3. Багрянець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів (М. Бажан). 4. Часом сопілка в горах заплаче, заквилить (Б. Лепкий).

457 Складіть із поданих слів синонімічні ряди. Запишіть їх. Користуйтеся словником.

Дружити, сучасний, дотеперішній, приятелювати, минулий, попередній, колишній, товаришувати, нинішній, сьогоднішній, тодішній, ладити, брататися, пережитий, модерний, найновітніший, теперішній.

458 Спишіть вірш Д. Павличка. Підкресліть синоніми.

Ватра, вогнище, багаття. Звісно, всі три слова добрі,

А вогонь один? – Та ні. Але ти своє знайди –

Різні назви, різні плаття,

Дух печеної картоплі

Різні лики вогняні. В ньому залишив сліди.

Срібна, злотна, пурпурова Пахне слово те журбою,

Грань-жарина спалахне, Димом осені в полях,

Доки вимовиш три слова, І між матір’ю й тобою

Вибираючи одне. В ньому – найкоротший шлях

459 1. Прочитайте тексти. У якому з них, на вашу думку, деякі слова повторюються недоречно? Обгрунтуйте відповідь.

1. Розсипалося сонце пилом квіток. Зеленим духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялися трави, на всьому світі

Тільки дві барви: у зеленій – земля, у блакитній – небо… (За М. Коцюбинським).

2. Стежкою біжить маленька дівчинка. Маленькі косички смішно підстрибують на її маленьких плечиках. А квіти вклоняються їй своїми маленькими голівками. Вона простягає до них маленькі руки й струшує з маленьких пелюсток маленькі крапельки роси.

2. Виправте текст, який того потребує. Уникайте зайвих повторів.

460 Доберіть синоніми до слова видатний. З двома-трьома словами складіть речення. Запишіть речення, підкресліть означення.

461 Спишіть слова, вилучаючи з кожного рядка зайве.

1. Сумний, журливий, невеселий, радісний.

2. Горизонт, обрій, круговид, виднокрай, небо.

3. Добре, мабуть, напевно, либонь, очевидно.

4. Сміливий, балакучий, говіркий, лепетливий.

5. Скаржитися, рюмсати, нарікати, жалітися.

6. Обгрунтувати, скасувати, довести, вмотивувати.

462 Прочитайте дитячі вірші про зиму. Доберіть зі словника та запишіть синоніми до слова віхола.

* * *

В небі хмара пролітала,

Білий пух порозсипала.

Це на санях їхала

Хуртовина-Віхола.

* * *

Завірюха в гай прийшла

Та сестрицю привела.

Сніг кружля, не стелиться.

Звуть сестру Хурделиця.

Л. Вознюк

463 Напишіть твір-опис про тварину, використовуючи синоніми: жвавий, меткий, проворний, прудкий, рухливий, швидкий.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів - Українська мова


Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів