Синтаксичний розбір речення зі звертанням – Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Синтаксичний розбір речення зі звертанням

Послідовність розбору

1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; двоскладне чи односкладне; повне чи неповне).

2. Указати, що речення ускладнене звертанням.

3. Назвати способи вираження звертання, його стилістичну роль.

Та Засни Ти Нарешті, моя нерозумна тривого! (І. Драч).

Зразок розбору

Речення спонукальне, окличне, просте, поширене, двоскладне, повне, ускладнене звертанням. Звертання моя нерозумна тривого поширене, виражене іменником у кличному відмінку й узгодженими з ним присвійним займенником і прикметником.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Синтаксичний розбір речення зі звертанням – Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) - Довідник з української мови


Синтаксичний розбір речення зі звертанням – Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)