Синтаксичний розбір складносурядного речення – Складносурядне речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Складносурядне речення

Синтаксичний розбір складносурядного речення

Послідовність розбору

1. Зазначити, що речення складне, сполучникове, складносурядне.

2. Дати характеристику речення за метою висловлювання (розповідне, питальне чи спонукальне) та за інтонацією (окличне чи неокличне).

3. Визначити кількість сурядних частин, що входять до аналізованого речення.

4. Визначити смислові відношення між сурядними частинами (єднальні, протиставні, зіставні чи розділові) і відповідний тип сурядних

сполучників, що їх зв’язують.

5. Пояснити розділові знаки між частинами речення.

6. Побудувати схему складносурядного речення.

Далі кожна частина складносурядного речення аналізується за схемою розбору простого речення.

Віки летять, а в неозорім морі єдине сонце для землі горить, і всі колись з’єднаємось в просторі: людина, звір, і квітка, і блакить (П. Филипович).

Зразок розбору

Речення складне, сполучникове, складносурядне, розповідне, неокличне. Складається із трьох частин: перша – Віки летять; друга – В неозорім морі єдине сонце на землі горить; третя – Всі з’єднаємось

в просторі: людина, звір, і квітка, і блакить.

Перша і друга частини за змістом зіставлені й поєднані зіставно-протиставним сполучником А. Друга і третя частини мають єднальні смислові зв’язки й пов’язані єднальним сполучником І. Між частинами складносурядного речення ставимо коми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Синтаксичний розбір складносурядного речення – Складносурядне речення - Довідник з української мови


Синтаксичний розбір складносурядного речення – Складносурядне речення