Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

УРОК 13

Тема. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

Цілі: закріпити знання учнів про напрямки синтезу органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини, кам’яне вугілля, його склад, процеси та продукти його переробки, про основні види палива та їх значення в енергетиці країни; вміти характеризувати напрямки охорони навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки.

Обладнання: мультимедійний проектор,

МНК “Органічна хімія. 10-11 класи”.

Тип уроку: З(РДН).

Форми проведення: “Мікрофон”, робота в групах, тестування, “Творча лабораторія”.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

“Мікрофон”

– Вугілля, його склад;

– метод переробки кам’яного вугілля;

– продукти коксування кам’яного вугілля;

– склад коксового газу;

– застосування коксового газу;

– склад кам’яновугільної смоли;

– продукти, які добувають з кам’яновугільної смоли;

– галузі хімічної

промисловості, які виникли на основі застосування продуктів, що добувають з кам’яновугільної смоли;

– органічний синтез;

– українські науковці, які зробили внесок у розвиток синтетичної органічної хімії;

– природні органічні сполуки;

– синтетичні органічні сполуки.

IV. Закріплення знань

Робота в групах Завдання групам

1. Дайте відповіді на запитання тесту (може бути декілька правильних відповідей)

1. Вкажіть основний компонент кам’яного вугілля:

А) графіт;

Б) вуглець;

В) органічні речовини;

Г) водень.

2. Вкажіть назву процесу нагрівання вугілля понад 1000 °С без доступу кисню:

А) крекінг;

Б) розклад;

В) коксування;

Г) піроліз.

3. Вкажіть речовини, які, крім коксу, утворюються під час коксування кам’яного вугілля:

А) бензин;

Б) амоніакова вода;

В) мазут;

Г) кам’яновугільна смола.

4. Вкажіть складову переробки кам’яного вугілля, яка містить найбільше речовин:

А) кокс;

Б) кам’яновугільна смола;

В) амоніакова вода;

Г) коксовий газ.

5. Вкажіть галузь застосування коксу:

А) виробництво лікарських препаратів;

Б) металургія;

В) виробництво барвників;

Г) виробництво вибухових речовин.

6. Вкажіть речовину, яка спричиняє “парниковий ефект” на планеті:

А) кисень;

Б) азот;

В) карбон(ІV) оксид;

Г) сульфур(ІV) оксид.

7. Вкажіть причину, що викликає розвиток парникового ефекту:

А) озонові діри;

Б) кислотні дощі;

В) фотохімічний смог;

Г) дисбаланс між умістом кисню й карбон(ІV) оксиду в атмосфері планети.

8. Вкажіть речовини, які спричиняють кислотні дощі:

А) карбон(ІV) оксид;

Б) сульфур(ІV) оксид;

В) азот;

Г) нітроген(ІV) оксид.

9. Вкажіть причину, що викликає фотохімічний смог:

А) дисбаланс між умістом кисню й карбон(ІV) оксиду в атмосфері планети;

Б) підвищення вмісту нітроген(ІV) оксиду в атмосфері;

В) дія сонячного світла;

Г) озонові діри.

10. Вкажіть основні заходи, що забезпечують зменшення шкідливих забрудників атмосфери в результаті використання палива:

А) ощадливо використовувати ці продукти, тим самим зменшуючи кількість шкідливих викидів;

Б) уловлювати відходи фільтрами;

В) пошук альтернативних джерел енергії;

Г) створення технологій повного згоряння палива.

2. Творча лабораторія

1. Закінчіть рівняння реакцій:

А) неповний розклад метану за t = 1500°С СН4  Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

Б) повний розклад СН4  Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

 Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

2. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

 Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

3. Розв’яжіть задачі.

А) Який об’єм ацетилену (н. у.) утвориться внаслідок розкладу 64 г метану за температури 1500 °С?

Б) Яка маса сажі утвориться в результаті термічного розкладу 112 л етану (об’єм С2Н6 виміряний за н. у.)?

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини - Плани-конспекти уроків по хімії


Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини