СИНХРОНІЧНИЙ ПІДХІД

Культурологічний словник

СИНХРОНІЧНИЙ ПІДХІД (від грец. synchromos – одночасний) – порівняння матеріалів різних племен, народів, націй, що одночасно існували на різних (сусідніх або віддалених) територіях.
СИНХРОНІЧНИЙ ПІДХІД