Сірка – Елементи VIA групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.3. Елементи VIA Групи

9.3.6. Сірка

Алотропні видозміни сірки

Атоми Сульфуру утворюють стабільні ланцюжки і цикли. Відомо понад 10 алотропних видозмін сірки. Найстійкішими серед них є 2 модифікації (моноклінна та ромбічна), які утворені циклічними короноподібними молекулами S8:

 Сірка  Елементи VIA групи

Та аморфна сірка (пластична, гумоподібна).

Ромбічна, або а-сірка найстійкіша,

саме такою вона трапляється в природі. Це жовта крихка кристалічна речовина, нерозчинна у воді, розчиняється в сірковуглеці CS2, погано проводить електричний струм. Плавиться при 112,8 °С. Моноклінну сірку можна одержати при повільному охолодженні розплавленої сірки. За звичайної температури моноклінна сірка повільно переходить у ромбічну модифікацію. Пластична сірка утворюється при швидкому охолодженні розплавленої сірки (наприклад, у результаті виливання розплавленої сірки у холодну воду).
Розплавлена сірка складається з довгих ланцюгів і може містити кілька тисяч атомів Сульфуру:

 Сірка  Елементи VIA групи

Це гумоподібна коричнева маса, яка на повітрі доводі швидко перетворюється на ромбічну сірку.

За температури 150 °С ще зберігаються молекули сірки складу S8; після її закипання (445 °С) з подальшим підвищенням температури кількість атомів у молекулі зменшується: S6 → S4 → S2(900 °С), а при 1700 °С пари містять лише одноатомні молекули S.

Поширеність у природі

Сульфур у природі існує у вільному (самородна сірка) і зв’язаному станах (нафта, кам’яне вугілля, у складі білків міститься в рослинних і тваринних організмах), але найчастіше Сульфур трапляється у складі мінералів. Основні з них: залізний колчедан (пірит)- FeS2, свинцевий блиск (галеніт) – PbS, кіновар – HgS, мідний блиск – Cu2S, цинкова обманка – ZnS, срібний блиск – Ag2S, гіпс – CaSO4 · 2Н20, халькопірит – CuFeS2, гірка сіль (мірабіліт, англійська сіль) – MgSO4 · 7Н2O, глауберова сіль – Na2SO4 · 10Н2O.

Добування сірки

У лабораторних умовах сірку можна одержати кількома способами:

1. При зливанні розчинів сірководневої та сульфітної кислот:

 Сірка  Елементи VIA групи

2. При неповному окисненні сірководню:

 Сірка  Елементи VIA групи

3. При нагріванні піриту до 600 °С без доступу кисню:

 Сірка  Елементи VIA групи

Хімічні властивості сірки

Сірка – типовий неметал, який за звичайних умов не відзначається високою реакційною здатністю. Вона реагує з простими і складними речовинами при нагріванні, виявляючи як окисні, так і відновні властивості. Це залежить від того, які окисно-відновні властивості характерні для речовини, з якою реагує сірка.

1. При нагріванні сірка взаємодіє з простими речовинами (металами та неметалами), крім азоту, благородних газів, іридію, платини та золота. При цьому вона виявляє окисні властивості:

 Сірка  Елементи VIA групи

За кімнатної температури із сіркою реагує лише ртуть1:

 Сірка  Елементи VIA групи

З неметалами сірка реагує як відновник. Реакції відбуваються при нагріванні:

 Сірка  Елементи VIA групи

За нормальних умов сірка згоряє у фторі:

 Сірка  Елементи VIA групи

При нагріванні утворюється сульфур(VІ) флуорид:

 Сірка  Елементи VIA групи

2. Сірка взаємодіє з кислотами, які є сильними окисниками:

 Сірка  Елементи VIA групи

3. При взаємодії з концентрованими розчинами лугів сірка диспропорціонує. Реакцію проводять при кип’ятінні:

 Сірка  Елементи VIA групи

Використання сірки

Сірку використовують для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, у виробництві сульфатної кислоти, сульфітів, сірників, вибухових речовин або вибухових сумішей (чорний порох), гуми, лікарських препаратів для лікування шкірних захворювань, для синтезу сульфурорганічних фармацевтичних препаратів.
Сірка – Елементи VIA групи