Сировинна база країни

Сировинна база країни – загальний обсяг мінерально-сировинних ресурсів, що використовуються або можуть бути використані у промисловості для виробництва необхідних товарів. В Україні налічується бл. 8 тис. джерел корисних копалин різних видів.
Сировинна база країни