Система обробки інформації

Система обробки інформації – сукупність засобів і методів отримання і перетворення інформації, яка дає змогу на основі початкового масиву даних отримати сукупність вихідних показників, необхідних для аналізу, контролю, планування, управління.
Система обробки інформації