Система органів місцевого самоврядування

Державне управління

Система органів місцевого самоврядування. Сукупність організаційних форм і політико-правових інститутів прямого волевиявлення жителів певної території. До органів місцевого самоврядування належать: безпосередні органи – збори, сходини громадян, на яких прямим волевиявленням більшості вирішуються місцеві питання (проводяться у невеликих населених пунктах, де для цього не утворюються представницькі органи); представницькі органи – ті, що обираються безпосередньо населенням і які можуть іменуватися муніципальними зборами,

Комітетом, думою тощо; виконавчі органи – посадові особи та підрозділи місцевого самоврядування (глава адміністрації, мер, староста, виконавчі комітети тощо), що обираються населенням або представницьким органом. Можуть також утворюватися й інші органи територіального самоврядування: ради мікрорайонів, вуличні, будинкові комітети, союзи, асоціації органів місцевого самоврядування тощо.
Система органів місцевого самоврядування