СИСТЕМА ПРИРОДНА

Екологія – охорона природи

СИСТЕМА ПРИРОДНА – система, що складається з прир. структур і утворів, які на вищих рівнях організації згруповуються у функц., екол. компоненти. Напр., прир. системи вищих рівнів організації – популяція, сину – зія, консорція, біоценоз, біом, біосфера.
СИСТЕМА ПРИРОДНА