СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

Розділ 5

СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

Основною тенденцією в лінгвістичній науці в останні роки стає принцип системності, визначення функціонального статусу мовної одиниці в системі, зокрема вивчення її в межах тематичних та фразеологічно-семантичних груп, у відношеннях загального і часткового, активного і пасивного, діалектного і загальнонародного. Виразно це представлено й у відношеннях та опозиціях фразеологічних одиниць, що виявляються в явищах їх багатозначності, варіантності, синонімії, антонімії, омонімії. Деякі із системних відношень у фразеології представлені дуже широко (багатозначність, варіантність, синонімія, антонімія – вони й будуть об’єктом нашої уваги в цьому розділі), інші мають практично одиничні вияви (фразеологічна омонімія).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ - Довідник з української мови


СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ