Склад атома. Нуклон, протонне число, нуклонне число

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

2. Будова атома

2.1. Склад атома. Нуклон, протонне число, нуклонне число

Одним з видів матерії є речовина, з якої утворюються прості й складні тіла. Складові частини цих тіл – атоми різноманітних хімічних елементів.

Атом – це найменша частина хімічного елемента, яка зберігає всі його хімічні властивості; складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів (е, е-).

Ядро – центральна позитивно заряджена

частина атома – складається з нуклонів: позитивно заряджених протонів (позначається 11р, р+, або просто р) і електронейтральних нейтронів (10n, n0, або n).

Кількість протонів (протонне число Z) визначає належність атома до певного хімічного елемента, який займає відповідну комірку в періодичній таблиці Менделєєва, і атомний номер (позначається нижнім лівим індексом біля символу хімічного елемента: 8O, 18Ar, 50Sn).

Оскільки нейтрон є електронейтральною частинкою, заряд ядра атома визначається кількістю протонів у ядрі. Заряд ядра атома – величина постійна і є головною кількісною характеристикою

атома.

В атомі кількість протонів збігається з кількістю електронів. Отже, атом у цілому є електронейтральним. Коли їхні кількості не збігаються (унаслідок зміни кількості електронів), тоді атом отримує якийсь електричний заряд – негативний чи позитивний. Тому його називають відповідно аніоном (Сl-, ОН-), катіоном (Fe3+, NH4+) або просто іоном (йоном).

Основна маса атома зосереджена в ядрі та визначається загальною кількістю протонів Z і нейтронів N. Їхні маси однакові лише приблизно і співпадають з атомною одиницею маси. Маса електрона майже у 2000 разів менша за масу нуклона. Сума протонів і нейтронів становить нуклонне число А (А = Z + N), позначається:

1) верхнім лівим індексом біля символу хімічного елемента – 16О, 40Ar, 119Sn або

2) числом після назви елемента (через дефіс) – Уран-238, Плутоній-244.

Найчастіше використовують позначення з обома індексами: 73Li, 147N, 4018Аr.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Склад атома. Нуклон, протонне число, нуклонне число - Довідник з хімії


Склад атома. Нуклон, протонне число, нуклонне число