Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 63

Тема. Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

Цілі уроку: закріпити навички складання хімічних формул за відомими ступенями окиснення атомів, визначення ступенів окиснення; розширити уявлення про хімічні реакції на прикладі хімічних реакцій зі зміною ступеня окиснення атомів; показати єдність двох процесів – окиснення й відновлення – як властивості атомів віддавати та приєднувати електрони.

Тип уроку: засвоєння

знань, умінь і навичок.

Форми роботи: розповідь учителя, виконання тренувальних вправ, індивідуальна робота за картками-завданнями.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Атом Сульфуру може проявляти ступені окиснення в сполуках: -2, +4, +6. Запишіть процеси переходу електронів, у результаті яких ступінь окиснення Сульфуру зміниться від 0 до -2, +4, +6.

 Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

III. Засвоєння нових знань

Розповідь учителя

Процес віддачі електронів атомами

називається окиснення. Ступінь окиснення при цьому збільшується.

Атом, що віддає електрони, називається відновником:

 Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

Процес приєднання електронів атомами називається відновлення Ступінь окиснення при цьому знижується.

Атом, що приєднує електрони, називається окисником:

 Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

Розглянемо рівняння горіння вугілля:

С + O2  Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементівСO2

У результаті хімічної реакції ступінь окиснення Карбону змінюється від 0 до +4:

С0 – 4е –  Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів С+4 – процес – окиснення, атом Карбону – відновник.

Ступінь окиснення атома Оксигену змінюється від 0 до -2.

О0 + 2е –  Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів О-2 – процес – відновлення, атом Оксигену – окисник.

Звертаємо увагу учнів на те, що реакції окиснення й відновлення протікають разом, тому й хімічні реакції зі зміною ступеня окиснення атомів називаються окисно-відновними реакціями.

IV. Закріплення вмінь і навичок

Завдання 1. Обчисліть кількість відданих або прийнятих електронів відповідно до схеми. Укажіть процеси окиснення й відновлення:

 Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

Завдання 2. В якому ступені окиснення атоми можуть виявляти відновні властивості?

Завдання 3. Чи можуть іони виявляти відновні властивості?

Так, у вищому або проміжному ступені окиснення.

У найвищому ступені окиснення атоми можуть виявляти лише окисні властивості.

У нижчому ступені окиснення атоми можуть виявляти лише відновні властивості.

У проміжному ступені окиснення – й окисні, і відновні.

Завдання 4. На підставі будови атома обчисліть вищий і нижчий ступені окиснення атомів Сульфуру, Нітрогену, Хлору. Укажіть, у якому ступені окиснення ці атоми виявляють окисні властивості, у якому – відновні.

Завдання 5. Обчисліть ступені окиснення атомів у формулах хімічних речовин, що беруть участь у хімічних реакціях, укажіть окисник, відновник:

 Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

V. Незалежна практика

За карткою-завданням учні самостійно виконують завдання, одержують консультацію вчителя й учнів у класі.

Завдання 6. Допишіть рівняння, розрахуйте ступені окиснення атомів, укажіть окисник і відновник:

 Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

 Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

Усно перевіряємо виконані завдання, решту учні виконують удома.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати вправи за карткою-завданням.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів - Плани-конспекти уроків по хімії


Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів