Складання рівнянь окисно-відновних реакцій – Хімічна реакція

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

4. Хімічна реакція

4.6. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Для складання рівнянь окисно-відновних реакцій використовують метод електронного балансу. Він грунтується на положенні, що загальна кількість електронів, які віддає відновник, має дорівнювати загальній кількості електронів, які приєднує окисник. Розгляньмо основні етапи написання окисно-відновних реакцій на прикладі:

 Складання рівнянь окисно відновних реакцій   Хімічна реакція

1. Визначаємо

ступені окиснення всіх елементів в усіх речовинах (реагентах і продуктах реакції):

 Складання рівнянь окисно відновних реакцій   Хімічна реакція

2. Визначаємо речовини, які виявляють відновні та окисні властивості: сірководень H2S – відновник (ступінь окиснення Сульфуру найнижчий), хлор Сl2 – окисник.

3. Складаємо електронні схеми процесів окиснення і відновлення:

 Складання рівнянь окисно відновних реакцій   Хімічна реакція

4. Виставляємо біля процесів окиснення – відновлення множники 2 і 8, скорочуємо на 2 (спільний дільник), отримуємо 1 і 4:

 Складання рівнянь окисно відновних реакцій   Хімічна реакція

5. Знайдені множники записуємо як коефіцієнти перед формулами речовин, які беруть участь у процесах окиснення і відновлення. Після того зрівнюємо інші хімічні елементи:

 Складання рівнянь окисно відновних реакцій   Хімічна реакція

Кількість електронів, які віддає Сульфур (8е-), тепер дорівнює кількості електронів, які приєднають 4 молекули Сl2 (також 8е-).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Складання рівнянь окисно-відновних реакцій – Хімічна реакція - Довідник з хімії


Складання рівнянь окисно-відновних реакцій – Хімічна реакція