СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

Окисник – речовина, що містить елемент, у якого в ході реакції ступінь окиснення знижується внаслідок прийому електронів; процес приєднання електронів називається відновленням.

Відновник – це речовина, що містить елемент, у якого в ході реакції ступінь окиснення підвищується внаслідок віддавання електронів; процес віддавання електронів називають окисненням.

Наприклад, для реакції

 СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ