Складені задачі з величинами

 Складені задачі з величинами

Мета: формувати уміння розв’язувати задачі, в яких описується процес руху тіла

Дидактичні задачі. Актуалізувати знання формул швидкості руху, часу руху, подоланого шляху та їх застосування під час розв’язування простих задач. Формувати уміння розв’язувати задачі, в яких описується процес руху; зіставляти ці задачі з аналогічними задачами, що містять інші групи взаємопов’язаних величин; досліджувати вплив ситуації задачі на її розв’язання. Формувати вміння складати задачі на різницеве порівняння

та на знаходження суми двох добутків з величинами швидкість руху, час руху та подоланий шлях за виразами. Вдосконалювати уміння знаходити значення виразів на кілька дій; обчислювальні навички. Вдосконалювати уміння порівнювати іменовані числа; навички додавання та віднімання іменованих чисел. Формувати вміння розв’язувати задачі на роботу з даними.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів під час прогнозування найвищого розряду значення суми трьох доданків; зіставлення задач на знаходження четвертого пропорційного з оберненими задачами на різницеве порівняння двох часток;

дослідження впливу зміни умови на розв’язання задачі; ускладнення задач на знаходження четвертого пропорційного, дослідження впливу зміни умови на розв’язання задачі.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Нинішній урок можна вважати підготовчим до контрольної роботи. Отже, дуже важливо стежити за своєю роботою, щоб позбавитись проблем. Спробуйте визначити, якої допомоги потребуєте, щоб успішно справитись із контрольною роботою.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №9 виконується учнями самостійно.

2. Актуалізація правил та формул швидкості руху, часу руху, подоланого шляху.

Завдання №1 виконується колективно.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування уміння розв’язувати складені задачі з величинами: швидкість руху, час руху, подоланий шлях.

Завдання №2 виконується колективно.

Учні лише на дошці розв’язують задачу 1 по діях з поясненням. Зіставляють задачу 2 і 1, з’ясовують, що змінилася лише ситуація задачі, а числа задачі лишилися тими самими й шукане аналогічне; роблять висновок, що розв’язання задачі не зміниться, треба буде виправити лише пояснення. Самостійно записують розв’язання задачі 2 у зошитах.

Аналогічно працюємо над задачами 3 і 4.

Завдання № 1 із робочого зошита виконується колективно.

Учні записують задачу 1 в формі таблиці. З’ясовають, що це задача на знаходження четвертого пропорційного; актуалізують її спосіб розв’язування: 1) знаходимо подоланий шлях, однакову величину, дією множення; 2) знаходимо час руху проти вітру дією ділення, відповідаємо на запитання задачі. Записуємо короткий запис задачі 2. Зіставляємо задачі 1 і 2, помічаємо, що в задачі 2 не дано швидкість руху лижника проти вітру. Але для відповіді на запитання задачі треба знати швидкість руху лижника проти вітру, тому додається ще одна арифметична дія, якою ми про це дізнаємось.

Пропонуємо учням самостійно розв’язати задачу 3. Зіставити задачу 4 і 4, визначити їх відмінність і дослідити, як ця відмінність вплине на розв’язання задачі, потім розв’язати задачу 4 самостійно.

Завдання №3 виконується колективно.

Складаємо умову. Турист 2 години летів літаком, який рухався зі швидкістю 900 км/год і стільки ж часу він їхав на гоночному автомобілі зі швидкістю 200 км.

Щоб задача розв’язувалась виразом  Складені задачі з величинами треба, щоб в ній запитувалось “На скільки більший шлях подолав турист літаком, ніж автомобілем?”. Щоб задача розв’язувалась виразом  Складені задачі з величинами, треба поставити запитання ” Який шлях подолав турист літаком та автомобілем?”.

2. Вдосконалення уміння знаходити значення виразів на кілька дій. Вдосконалення обчислювальних навичок.

Завдання № 4 виконується учнями самостійно.

Учні, які швидше за інших виконали завдання №4, переходять до розв’язання завдання №5 з наступною колективною перевіркою.

3. Вдосконалення обчислювальних навичок додавання та віднімання складених іменованих чисел.

Завдання №6 виконується учнями самостійно ( учні виконують обчислення двома способами).

4. Завдання на роботу з даними.

Завдання №8 виконується у групах або парах. Нагадуємо, що поданий рисунок є діаграмою, її смужки – лінійками. Спочатку пропонуємо учням здогадатися, яким має бути шлях міркувань. За потреби ставимо допоміжні питання: Що означає “рухається найшвидше”? (Швидкість найбільша.) що означають числа на діаграмі? Яку швидкість позначає фіолетова смужка? Яку – зелена? І т. п.

5. Розвиток логічного мислення учнів.

Катерині треба прийняти 3 таблетки. Кожну таблетку треба приймати через 20 хвилин. Скільки часу вона має витратити на прийом цих таблеток?

Між 3-ма таблетками буде 2 часові проміжки по 20 хвилин, тому цих таблеток вистачить на 40 хвилин.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №6 – порівняти іменовані числа. Завдання №7 – виконати додавання та віднімання складених іменованих чисел будь-яким способом. Завдання №2 – розв’язати задачу або 3 або 4, в залежності від того, яку задачу було обрано для розв’язання на уроці.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Оцініть свої можливості перед контрольною роботою. Що вдається легко? У чому требо повправлятися? Що потрібно пояснити додатково?

Урок №61

Контрольна робота №4

Мета: з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів, які відображають уміння виконувати письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел, здійснювати перевірку; додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях вимірювання довжини, маси, вартості; виконувати письмове ділення на двоцифрове число; знаходити значення виразів із змінною при заданому числовому значенні змінної; розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами; розв’язувати задачі на різницеве порівняння двох добутків; складати прості задачі, які містять величину швидкості руху тіла.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Складені задачі з величинами - Плани-конспекти уроків по математиці


Складені задачі з величинами