Складне речення з різними видами зв’язку

Складне речення

Складне речення з різними видами зв’язку

У складнопідрядних реченнях можуть поєднуватися різні види синтаксичного зв’язку – безсполучниковий, сполучниковий сурядний та підрядний. Будова й синтаксичні та смислові відношення у таких реченнях дуже різноманітні. Тому слід бути уважним під час аналізу таких речень. Розділові знаки між частинами складного речення з різними видами зв’язку ставляться за загальними правилами. Наприклад:

З тихим дзвоном упали перші краплини, все стрепенулося, і вже широкою

чарівною музикою зашумів дощ, про який кажуть, що це сиплеться з неба золото (О. Гончар).

 Складне речення з різними видами звязку

У наведеному реченні перші дві частини з’єднані безсполучниковим зв’язком, друга і третя – сполучниковим сурядним за допомогою єднального сполучника і; третя і четверта – сполучниковим підрядним (підрядне означальне речення); четверта і п’ята частини теж зв’язані сполучниковим підрядним зв’язком (підрядне з’ясувальне), утворюючи разом послідовну підрядність.
Складне речення з різними видами зв’язку