Складні речення

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

УРОК № 20

Тема. Складні речення

Мета: ознайомити учнів з поняттям про складні речення; формувати вміння розпізнавати складні речення, обгрунтовувати вживання розділових знаків.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником з елементами бесіди.

Вправа 169 (усно).

Запитання і завдання учням

– Про який вид транспорту тут розповідається?

Зверніть увагу на виділені речення, визначте в них граматичну основу.

– Як називається речення, в якому дві чи більше граматичних основ?

– Як пов’язуються прості речення у складному? (За змістом і інтонацією, за змістом, інтонацією і за допомогою сполучників.)

– Який розділовий знак ставиться між простими реченнями у складному?

2. Робота зі схемою.

Підручник, с. 77.

Складним називається речення, яке має дві чи більше граматичних основ.

Між простими реченнями у складному ставиться кома.

3. Робота біля дошки.

Завдання I: записати речення, підкреслити граматичні

основи; з’ясувати, який зв’язок між простими реченнями у цих складних.

Весело щебетали в гаях пташки, гули бджоли, кружляли різнобарвні метелики. (За змістом і інтонацією.)

Я дуже люблю, як співає вода. (За змістом, за допомогою сполучника й інтонації.)

Завдання II: записати речення, знайти в них граматичні основи. З’ясувати, чому в першому реченні кому перед неповторюваним сполучником і поставлено, а в другому – ні?

Сонце підбилося вгору, і туман розвіявся. (Ю. Збанацький.)

Сонце вже звернуло з обіду і хилиться на захід. (І. Цюпа.)

4. Робота за підручником.

Вправа 171 (письмово).

5. Робота в зошитах.

Завдання: списати речення (записані на дошці).

Підкреслити в них граматичні основи. Поставити коми між частинами складних речень.

Зацвіли каштани в пелюстках проміння і хитає віти теплий вітровій. (В. Сосюра.) Шляхом куриться курява. (А. Малишко.) На заході ще жевріло небо а в степу вже заходила ніч. (П. Панч.) Додому я приїхав пізно коли вже місяць кидав на ясени вологе срібло. (М. Рильський.) Як настала холодна осінь журавлі почали збиратися в інші краї. (О. Пчілка.)

6. Творча робота.

Завдання I: скласти речення за схемами:

 Складні речення

Завдання II: утворити складні речення, з’єднуючи частини речення сполучниками і, а, але.

Повіяв свіжий вітерець. По полю побігли золотаві хвилі.

Пішов дощ. Земля освіжилась.

Дощ не скінчився. Промені сонця вже бризнули.

Сонце піднялося високо. Роса ще не спала.

7. Робота за підручником.

Вправа 173.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнююча бесіда.

– Яке речення називається складним?

– Які розділові знаки ставляться в складному реченні?

– За допомогою чого поєднуються частини складного речення?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 19, вправа 177.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Складні речення - Плани-конспекти уроків по українській мові


Складні речення