Складність робіт

Складність робіт – інтегрований показник певної сукупності взаємопов’язаних видів робіт, виконання яких вимагає складнішої живої праці, використання досконалішої техніки і технології, високого рівня організації, а отже, раціонального використання трудових, матеріальних, інформаційних і фінансових ресурсів. Важливою умовою виконання складних робіт є належний моральний клімат у трудовому колективі, атмосфера співпраці, чітке дотримання технологічної та трудової дисципліни тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Складність робіт - Економічний словник


Складність робіт