Складнопідрядні речення з кількома підрядними – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Основні види складнопідрядних речень

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Складнопідрядні речення з двома і більшою кількістю підрядних частин за характером зв’язків між частинами поділяють на такі види:

1) складнопідрядні речення з Послідовною підрядністю;

2) складнопідрядні речення із Супідрядним зв’язком.

1. У складнопідрядних реченнях з послідовною Підрядністю перша підрядна частина залежить від головної частини, а кожна наступна підрядна підпорядковується попередній і

водночас виступає головною для наступної підрядної. Таким чином, перша підрядна частина залежить від головної, друга – від першої підрядної, третя – від другої підрядної й т. ін. Для балачок з дідом вибирай інший час, коли він не буде поглинутий оцим своїм ловецьким заняттям, що нічого, правда, йому й не віщує, бо карасі тут грамотні, знають, як їм – повестись (О. Гончар).

 Складнопідрядні речення з кількома підрядними   Основні види складнопідрядних речень

2. Супідрядним зв’язком у складнопідрядних реченнях називається підпорядкування двох чи більшої

кількості підрядних частин безпосередньо головній частині в цілому чи окремому її члену.

Відповідно до характеру вираження залежності підрядних частин у цих реченнях розрізняють два види супідрядного зв’язку: а) Однорідну супідрядність; б) Неоднорідну супідрядність.

Однорідною супідрядністю називається такий тип зв’язку, при якому всі підрядні частини складнопідрядного речення залежать від того ж самого члена в головній частині (чи від усієї головної частини в цілому) й відповідають на те ж саме питання. І здається дівчинці іноді, Що будинки, дахи й дерева сіпаються на всі боки, Що вони хиляться й підстрибують, ЩО довколишні друзі захоплено трусять якусь рясну снігову грушу, Що високе й пустотливе сонце, раз у раз надимаючись, бризкає з рота крижаними блискітками (А. Любченко).

 Складнопідрядні речення з кількома підрядними   Основні види складнопідрядних речень

Підрядні частини у складнопідрядних реченнях з однорідною супідрядністю звичайно поєднуються з головною частиною за допомогою однакових сполучників чи сполучних слів. Рідше вживаються різні сполучники, які оформлюють однотипні підрядні частини. Страшні слова, коли вони мовчать, Коли вони зненацька причаїлись… (Л. Костенко). Чернець… сам ледве розумів, Де він знаходиться, З ким говорить (І. Нечуй-Левицький). І я не чув, Як жайвір в небі тане, Кого остерігає з висоти (В. Симоненко).

Однорідні супідрядні частини можуть поєднуватися між собою сполучниками сурядності, але частини при цьому на сурядні не перетворюються. Вона догадалась, Що її свекруха недобра і Що під її солодкими словами ховається гіркий полин (І. Нечуй-Левицький). У цій глухій норі, Де Ніколи не розвидняється і Куди ні разу не проникало сонячне світло, він просидів уже чимало (Є. Гуцало).

Іноді у складнопідрядних реченнях з однорідною супідрядністю опускають однакові сполучники і сполучні слова у другій чи наступних підрядних частинах і зв’язок між ними оформлюють за допомогою сурядних сполучників. Поки не припекло сонце та не піднялися на крила павутинні армії, кожен квапився пройти якнайбільше (І. Багряний). Тимко під’їхав до артільного двору, Коли вже зовсім звечоріло і чередник гнав з поля овець (Григорій Тютюнник). Уночі Андрій довго не міг заснути, Бо в хаті було видно од великих зірок на небі і густо пахло холодною м’ятою (Григір Тютюнник).

Неоднорідною супідрядністю називається такий тип зв’язку, при якому підрядні частини в реченні відповідають на різні питання (належать до різних видів підрядних частин) або ж залежать від різних членів головної частини. Копи Дорош з’їжджав із гори, йому довелося трохи притримати Ластівку, щоб дати дорогу пастушкам… (Григорій Тютюнник). У цьому реченні дві підрядні частини залежать від тієї самої головної частини в цілому, але виражають різні смислові зв’язки в реченні (перша підрядна частина вказує на час дії головної частини, друга – на мету) і відповідають на різні питання (Коли? і для чого?):

 Складнопідрядні речення з кількома підрядними   Основні види складнопідрядних речень

Ваше місце, Де сидите, ваша кімната, Що нагадує маленьку гостинну станцію десь у степах, цього разу сповнені світанкового трепету, плинної сутіні (А. Любченко). У цьому реченні підрядні частини залежать від різних членів головної частини (Місце й кімната):

 Складнопідрядні речення з кількома підрядними   Основні види складнопідрядних речень

У складнопідрядному реченні з кількома підрядними можуть поєднуватися різні види підрядності. Між людьми зробилося Так тихо, Що було виразно чути, Як Тяжко і гнівно дихає розлючена тварина своїми могутніми легенями-міхами і Як Скрадливо, з перервами, дихає людина (Григорій Тютюнник). Це речення з послідовною підрядністю й однорідною супідрядністю:

 Складнопідрядні речення з кількома підрядними   Основні види складнопідрядних речень

Коли ми вживаємо термін “релігійна свідомість”, то мусимо відзначити, Що Оперуємо не лише, так би мовити, поняттям, а й певним історичним змістом, Який укладається в це поняття (П. Мовчан). У цьому реченні поєднуються неоднорідна супідрядність і послідовна підрядність:

 Складнопідрядні речення з кількома підрядними   Основні види складнопідрядних речень
Складнопідрядні речення з кількома підрядними – Основні види складнопідрядних речень