Складнопідрядні речення з підрядними допустовими – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Основні види складнопідрядних речень

Складнопідрядні речення з підрядними допустовими

Підрядні допустові частини виражають дію, всупереч якій відбувається повідомлюване в головній частині. Вони відповідають на питання Незважаючи на що? і приєднуються до головної частини за допомогою сполучників Незважаючи на те що, хоч (хоча), хай (нехай), дарма що, скільки (б) (не). У великій світлиці, Незважаючи на те що був сонячний день, стояли сутінки (В. Малик). Не сумуй, Хоч сміється недоля лиха і розпуку в душі викликає

(П. Капельгородський). Хоча ніхто не снідав, їсти не хотілося (В. Малик). Нехай звірі розшарпають моє тіло, а я все-таки втечу (І. Нечуй-Левицький). А Марко далі співав, Дарма що його пісню то з того, то з іншого боку глушили несамовиті громи (М. Стельмах). Скільки не Літай, а доведеться на землю падать (Народна творчість).

Підрядні допустові частини стосуються головної частини в цілому й можуть стояти перед нею, після неї або в середині головної частини. Хоч я не завжди щиро говорила з людьми, Хоч тяжкий розпач свій від рідних, милих, найлюбіших крила, та не від тебе, любий друже мій! (Леся Українка). На другий день

Степану стало далеко краще, Дарма що півночі він і не спав (М. Старицький). Богдан поставив ринку біля коша і, Хоч йому було не до їжі, заглянув у розсохлу від років скриню (М. Стельмах).

Підрядні допустові частини можуть мати додаткові значення умови. У таких випадках до сполучників Хоч (хоча), скільки (не) приєднується частка Би, а дієслово-присудок набуває умовного способу. Ніхто до тебе не озветься, Хоч би покликала кого (Л. Костенко). На цьому даху сніги зимою ніколи не трималися, Скільки б їх не випадало (І. Чендей).

Допустовий сполучник Хоч (хоча) властивий усім стилям мови, сполучники Хай (нехай), дарма що, скільки (не) – розмовно-побутовому, художньому, Незважаючи на те що – переважно науковому й офіційно-діловому стилям, хоч може вживатись і в художньо-публіцистичних текстах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Складнопідрядні речення з підрядними допустовими – Основні види складнопідрядних речень - Довідник з української мови


Складнопідрядні речення з підрядними допустовими – Основні види складнопідрядних речень