Складнопідрядні речення займенниково-співвідносного типу – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Основні види складнопідрядних речень

Складнопідрядні речення займенниково-співвідносного типу

Займенниково-співвідносними називають такі складнопідрядні речення, у яких підрядна частина пояснює співвідносний займенник головної частини. Хвала Тому, хто людям у приполі несе слова, подібні хлібу й солі, і співи, гідні слави сіяча (М. Рильський). Хто має розум, Той не їде зимою возом (Народна творчість). Яка корова, Таке й теля (Народна творчість).

Найтиповішими співвідносними займенниками в таких реченнях

є вказівні Той, такий та означальні Все, всякий, кожен. Підрядні частини займенниково-співвідносних складнопідрядних речень поєднуються зі співвідносними словами головної частини за допомогою сполучних слів-займенників Хто, що, який, чий, котрий і відповідають на питання Хто? що? який? Таким чином, структурною основою речень цього типу є попарне об’єднання займенників, один із яких входить до головної частини, а другий – до підрядної: Той – хто, той – що, такий – який, все – що, всі – хто, всякий – хто, кожен – хто. Самотнім не є Той (хто?), Хто вміє думати (Народна творчість). Блаженні
Ті (хто?), Що в мир і тишу вірять! (С. Гординський). Яка хатка, Така й паніматка (Народна творчість) – Паніматка така (яка?) – яка хатка. За Все (за що?), Що маю, дякую тобі (М. Луків). Я зібрав Усіх (кого?), Кому Арес поклав у десниці жну зброю (В. Чемерис). Я цікаво приглядався До кожного (до кого?), Кого зустрічав (Є. Гуцало).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Складнопідрядні речення займенниково-співвідносного типу – Основні види складнопідрядних речень - Довідник з української мови


Складнопідрядні речення займенниково-співвідносного типу – Основні види складнопідрядних речень