Сконтрація

Сконтрація – взаємне зарахування зустрічних платіжних вимог юридичними або фізичними особами.
Сконтрація