Скульптурне мистецтво

Розділ I ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVI СТ.

ТЕМА 1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

§4. Образотворче мистецтво польсько-литовської доби

Скульптурне мистецтво

За часів Середньовіччя скульптура в Україні була найменш розвиненим видом мистецтва й існувала переважно в декоративних формах – оздобленні архітектурних деталей. Популярності вона набула лише наприкінці XVI століття, переважно в католицьких храмах та усипальнях феодальної знаті. До виконання скульптурних творів залучали не лише місцевих майстрів,

але й італійських, німецьких, польських. Найкраще скульптура часів польсько-литовської доби представлена в архітектурі Львова. Одним із найкращих зразків пізньоренесансної пластики можна назвати скульптурне оформлення фасаду каплиці родини Кампіанів (архітектор П. Римлянин, скульптор Ян Пфістлер). Він прикрашений повними руху реалістичними зображеннями, які розташовані у вигляді рельєфів на полях декоративних арок.

 Скульптурне мистецтво

Скульптура св. Петра на фасаді каплиці Кампіанів

 Скульптурне мистецтво

Надгробок князя Костянтина Острозького. Києво-Печерська лавра

Великої

популярності набули скульптурні надгробки, виконані під впливом італійських і німецьких зразків. Прикладом може бути надгробок князя Острозького в Успенському соборі Києво – Печерської лаври. На саркофазі у вільній позі лежить чоловіча фігура. Попри схематизм пластичного рішення, обличчя статуї наділене виразними портретними рисами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Скульптурне мистецтво - Мистецтво


Скульптурне мистецтво