Слідчий

Слідчий – посадова особа органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, яка призначається у встановленому законом порядку. Завданням С. є провадження попереднього слідства. С. зобов’язаний вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, виявити обставини, що викривають або виправдовують обвинуваченого, пом’якшують чи обтяжують його відповідальність. При попередньому слідстві всі рішення про спрямування слідства і про проведення слідчих дій С. приймає самостійно,

крім випадків, коли законом передбачене одержання санкції від прокурора, і несе повну відповідальність за їх законність і своєчасність. У разі незгоди С. з вказівками прокурора про притягнення особи як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину і обсяг обвинувачення, про направлення справи для віддання обвинуваченого до суду або про закриття справи С. має право подати справу вищестоящому прокурору з письмовим викладом своїх заперечень. У цьому разі прокурор або скасовує вказівки нижчестоящого прокурора, або доручає проведення слідства у цій справі іншому С. С. має право давати органам дізнання
доручення і вказівки про проведення розшукових та слідчих дій у розслідуваних ним справах і вимагати від органів дізнання допомоги при проведенні окремих слідчих дій. Такі доручення і вказівки С. для органів дізнання є обов’язковими. Постанови С., винесені відповідно до закону в кримінальній справі, яка перебуває у його провадженні, обов’язкові для виконання всіма підприємствами, установами і організаціями, службовими особами і громадянами. С. не має права перекладати обов’язок доказування на обвинуваченого.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Слідчий - Довідник з правознавства


Слідчий