Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

СЛОВО

§28 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

318. 1. Розглянь малюнки. Назви предмети та їх ознаки за кольором.

2. Запиши за зразком.

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

319. 1. Назви зображені предмети та їх ознаки за матеріалом, з якого вони виготовлені.

2. Запиши за зразком.

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

Слова для довідки: фарфорова, скляна, полотняний, металевий, срібна.

Слова, що називають ознаки предметів, відповідають на питання який? яка? яке? які? Це прикметники.

320.1.

Прочитай. Дай відповіді на запитання що це?

1. Висока, зелена, пухнаста-це…. 2. Овальний, жовтий, кислий – це…. 3. Яскраве, тепле, ласкаве – це…. 4. Смачні, солодкі, соковиті – це… .

Слова для довідки: лимон, сонце, ягоди, ялинка.

2. Спиши, вставляючи слова з довідки. Усно постав питання до слів – назв ознак предметів.

321. 1.Запиши, які ці предмети за смаком

Малина… , щавель… , яблуко… , сіль… , мед…, гірчиця….

2. Склади і запиши речення за схемою.

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

322. 1. Прочитай.

Прийшла весна, і все навкруги зазеленіло. Зелені дерева,

зелена земля, зелений ліс, зелене поле за селом.

2. Випиши назви предметів та зв’язані з ними назви ознак. Запиши за зразком.

Зразок. Дерева (які?) зелені.

323. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст.

2. Визначте, скільки в ньому абзаців. Розкажіть, про що говориться в кожному абзаці.

Весняний світанок дихає прохолодою і свіжістю. Сонна земля ще в полоні холоду.

Та незабаром усміхнеться яскраве і тепле сонечко. Його лагідне проміння розбудить усе накруги.

Прокинеться від сну рідна природа.

3. За зразком вправи 322 випишіть іменники та зв’язані з ними прикметники.

324. Попрацюйте в групах! 1. Доберіть назви ознак до назв предметів.

Сорочка, гудзик, колесо, нитки, ножиці.

2. Поставте питання від назв предметів до назв ознак.

3. Якого предмета не вистачає, щоб пришити гудзик?

А який – зайвий?

4. Прочитайте і запишіть слово гудзик. Вимовте звуки і назвіть букви. Поділіть слово для переносу. Чи можна це зробити різними способами? Поясніть, чому.

325. 1. Прочитай. Заміни виділені слова прикметниками.

Ваза з фарфору; глечик із глини; кільце із заліза; шишки сосни; хустка з шовку.

2. Запиши утворені словосполучення за зразком.

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

2. Усно склади речення з одним словосполученням.

326.1. Зміни і запиши сполучення слів за зразком.

Один

Багато

Я к и й? Я к а? Я к е?

Які?

Червоний олівець –

… олівці

Широке поле –

… поля

Висока тополя –

… тополі

Маленький гудзик –

… гудзики

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

2. Усно склади речення з двома словосполученнями.

327. 1. Прочитай текст.

Ліс – безцінний дар природи. Це чудова лабораторія, гігантська фабрика цілющого повітря, яке має лікувальне значення.

Ліс – це зелена окраса планети.

2. Випиши іменники разом із прикметниками, з якими вони зв’язані.

3. Добери до виділеного слова назви ознак, близькі за значенням.

328. 1. Прочитай текст.

На трухлявому стовбурі вмостився дятел. Як гарно він убраний! Голівка і спинка чорні, на

Потилиці червона пляма. А на чорних крилах птаха – білі плямочки і смужечки,

Усівся дятел прямо на стовбур. Зачепився за нього гострими кігтиками, обіперся на жорсткий хвіст і давай стукати по стовбуру міцним дзьобом (За Григорієм Скребицьким).

2. Знайди у тексті опис дятла.

3. Дай повні відповіді на запитання.

1. Який дятел?

2. Яка в нього голівка?

3. Яка спинка?

4. Які крила?

5. Який дзьоб?

6. Які кігтики?

7. Який хвіст?

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

2. Запиши відповіді, Підкресли назви ознак.

329. 1. Прочитай. Чи відгадаєш, про що тут сказано?

Не сніг, не камінь, не мед,

2. Промигай і відгадай загадку. Які слова тобі допомогли відгадати загадку?

Білий, а не сніг, твердий, а не камінь, солодкий, а не мед.

2. Запиши ці слова. Усно постав до них питання.

330 1. Допоможи тваринам “зайняти” свої місця.

Хитрий, як…

Осел

Неповороткий, як…

Заєць

Полохливий, як…

Лисиця

Упертий, як…

Ведмідь

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

2. Склади і запиши речення про лисицю і зайця за схемою.

331. 1. За поданими ознаками впізнай предмети і допиши їх назви.

Гомінкі, веселі, кришталеві-

Береза

Висока, струнка, білокора…

Повітря

Чисте, свіже, прозоре…

Вітерець

Теплий, легкокрилий, грайливий…

Струмочки

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

2. Назви ознаки інших добре відомих тобі предметів.

332. 1. Відгадай загадки.

1. Солоденьке, як медок, холодненьке, як льодок. 2. Червона, солодка, пахуча, росте низько, до землі близько. 3. Круглий, як сонце, смугастий, бокатий, дуже солодкий і трішки хвостатий.

2. Спиши. Підкресли прикметники.

333. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте лічилку.

Раз, два, три, чотири, п’ять!

Другий зайчик сірий.

Вийшов зайчик погулять.

Третій зайчик чорний.

А за ним зайчата

Четвертий проворний.

Вийшли погуляти.

Ну, а п’ятий знає,

Перший зайчик білий.

Чого не буває.

А я знаю! А я знаю:

Чорним зайчик не буває!

4. Виділені слова поділіть для переносу.

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

Ганна Чубач

2. А ви знаєте? Відшукайте рядок, у якому є “помилка”.

3. Перевірте, чи правильно ви знайшли помилку. Прочитайте кінець лічилки.

334. 1. Порівняй предмети за однією ознакою і встав потрібні слова. Постав усно питання до прикметників.

За кольором: крейда… , а вугілля… .

За смаком: редька, … а диня… .

За величиною: орел… , а синичка… .

За висотою: дерево… , а кущ… .

За шириною: дороги…, а стежки… .

За глибиною: річка… , а потічок… .

2. Запиши за зразком два з утворених речень (на вибір).

Зразок. Ворона велика, а соловейко малий.

335. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст.

Над дорогою стоїть старий низенький будинок. Вікна в ньому маленькі, темні. Біля будинку – старий сад.

2. Спишіть текст, замінивши в ньому прикметники протилежними за значенням. Порівняйте тексти. Який зробите висновок?

3. За допомогою питань усно встановіть зв’язок між словами в першому реченні.

336. 1. Прочитай сполучення слів.

Свіже молоко – кисле молоко.

2. До поданих слів – назв ознак добери протилежні за значенням і запиши їх.

Свіжий хліб – … хліб; свіжа газета – … газета.

337. Попрацюйте в групах! 1. Підготуйтеся і прочитайте текст в особах.

 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

– Може, в тебе є мілкі гроші? Дай мені, будь ласка, на метро,- сказав Костя старшому братові.

– Мілких немає, є дрібні,- відповів той, дістаючи гроші.

– А що, хіба не все одно?

– Дрібний означає “малий, невеликий”, а мілкий – “неглибокий” (Євгенія Чак).

2. Про що ви дізналися з прочитаного?

3. Випишіть із другого речення слово, правопис якого треба запам’ятати.

4. Розкажіть перед класом, як ви виконали завдання.

338. 1. До поданих іменників допиши прикметники – назви ознак дрібний або мілкий відповідно до змісту.

Струмок, пісок…, тарілка…, насіння….

2. До слів дрібний і мілкий добери слова, протилежні за значенням і запиши.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Слова, які називають ознаки предметів (прикметники) - Українська мова


Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)