СЛОВНИК СИНОНІМІВ

ДОДАТКИ

Додаток 5 СЛОВНИК СИНОНІМІВ

Список основних скорочень заст. – застаріле слово. зневажл. – зневажливе слово.

Активний. діяльний, ініціативний, завзятий, наполегливий, беручкий.

Актуальний, важливий, злободенний, сучасний.

Багатозначний, значущий, промовистий, красномовний, багатомовний, багатослівний.

Безперечний, незаперечний, беззаперечний. неспростовний, безсумнівний.

Благородний, чесний, порядний, шляхетний.

Близький, рідний, товариський, споріднений, подібний.

Блискучий, гарний, видатний,

вдалий. талановитий.

Болючий, вразливий, болісний, пекучий, злободенний.

Важкий, тяжкий, масивний, нелегкий, складний, скрутний.

Важливий, великий, визначний, значущий, помітний, серйозний, поважний, грандіозний.

Вакантний, вільний.

Великий, чималий, немалий, колосальний, гігантський, просторий, широкий, грандіозний, капітальний, об’ємний, громіздкий, дорідний.

Виголошувати, проголошувати, промовляти, ораторствувати, проговорювати, проказувати, прорікати, заст. ректи, заст. віщати,

заст. вирікати, зачитувати, читати, прочитувати.

Взаєморозуміння, згода, порозуміння. контакт.

Взірець, приклад, зразок, ідеал.

Вимова, дикція, говірка.

Вимовлятися, звучати, мовитися.

Відповідальний, головний, важливий, високий, керівний, критичний.

Відповідний, доречний, належний, слушний.

Вільний, вакантний, незалежний, нецензурний, неробочий, широкий.

Вірний, постійний, незрадливий, відданий, незмінний.

Вірогідний, імовірний, правдивий, достовірний.

Вправний, умілий, майстерний.

Галузь, поле, нива, ділянка, сфера, царина, цілина, арена.

Головний, центральний, найважливіший.

Голосно, гучно, звучно, розкотисто, на весь голос.

Громадський, публічний, загальний, спільний, суспільний.

Делікатний, витовчений, пристойний. тактовний.

Демагогія, фразерство, риторика (позбавлене змісту красномовство), риторизм, заст. риторство, зневажл. словоблуддя, словоблудство.

Діловий, діловитий, організований, ефективний, результативний, робочий.

Докладний, вичерпний, детальний, розгорнутий, точний.

Домовлятися, договорюватися, погоджуватися.

Економний, вигідний, ощадливий, стриманий.

Елементарний, найменший, найпростіший, початковий.

Зовнішній, закордонний, навколишній, поверхневий, показний.

Зручний, вигідний, комфортабельний.

Інтенсивний, напружений, посилений, яскравий.

Істотний, вагомий, дуже важливий, суттєвий.

Керівник, провідник, керуючий, голова. директор.

Колектив, персонал, громада.

Компетентний, знайомий із чим, обізнаний із чим, поінформований, посвячений.

Конфіденційний, секретний, суто приватний, таємний.

Короткий, недовгий, нетривалий, малий, лаконічний, стислий, тезисний.

Красномовний, солодкомовний, пишномовний, високомовний, заст. проречистий.

Легкий, невагомий, неважкий, незначний, несерйозний, дармовий, приємний.

Людяний, щирий, чоловічний, гуманний.

Майстерність, завершеність, уміння, вправність, мистецтво.

Мовчазний, маломовний, неговіркий, небалакучий.

Монотонний, однозвучний, однотонний, одноманітний.

Нав’язливий, набридливий, надокучливий, надоїдливий, невідступний, докучливий, причепливий.

Нагальним, настійний, доконечний, невідкладний, раптовий, терміновий, наполегливий.

Наголошувати, акцентувати, підкреслювати, виділяти.

Надійний, певний, вірний, випробуваний, безпечний.

Одностайний, загальний, дружний, одноголосний.

Оратор, красномовець, заст. златоуст, заст. витія, речник, трибун, ритор.

Організація, товариство, спілка, громада, асоціація, ліга, союз, альянс, коаліція.

Основний, найважливіший, переважний, провідний, центральний.

Особистий, суб’єктивний, приватний, персональний, індивідуальний, осібний.

Переконливий, умотивований, вагомий, доказовий, промовистий, аргументований.

Переконуватися, впевнятися, впевнюватися, пересвідчуватися.

Пересічний, посередній, ненадзвичайний.

Пильний, ревний, запопадливий, невтомний, невсипущий, уважний, зосереджений, проникливий, пронизливий, зіркий, всевидющий.

Повідомляти, сповіщати, оголошувати. інформувати, доносити до відома, давати знати.

Постійний, безперервний, сталий безупинний, повсякчасний, не змінний, штатний, стабільний.

Промова, виступ, мова, слово, заст річ, заст. орація, заст. рація.

Промовець, доповідач, проповідник оратор, красномовець.

Професійний, фаховий.

Прямий, буквальний, безперечний безпосередній, відвертий, невідхильний, рівний.

Систематичний, періодичний, послідовний, постійний, регулярний упорядкований.

Спілкування, зносини, контакт, контактування, комунікація, порозуміння.

Стандартний, однотипний, типовий трафаретний, уніфікований.

Суспільність, громадськість.

Сучасний, теперішній, сьогоднішній актуальний, новітній, модерний.

Схвалювати, підтримувати, благослов ляти, підтакувати, підспівувати.

Таврувати, клеймити, позначати.

Твердити, повторювати, товкмачити товкти, довбити.

Узагальнений, типовий, типізований сумарний, збірний.

Умовний, набутий, штучний, фіктивний, уявний.

Усний, словесний, вербальний.

Фамільярний, панібратський, розв’язний.

Фах, спеціальність, професія, кваліфікація, ремесло.

Фахівець, професіонал, спеціаліст майстер.

Чисельний, кількісний, цифровий числовий.

Численний, наявний у великій кіль кості, неодноразовий, чималий.

Чільний, головний, передовий, цен тральний.

Широкий, розлогий, просторий, вільний обширний, великий, необмежений різноманітний, розширений, розкидистий.
СЛОВНИК СИНОНІМІВ