Словник

ДОДАТОК 2

Тип Молюски, або М’якуни

Ці безхребетні тварини походять від давніх червів. Тіло складається з голови (не у всіх), тулуба та ноги. Можуть мати зовнішній скелет – черепашку, або внутрішній (у головоногих молюсків). Кровоносна система незамкнена, є серце. Органи виділення – нирки. Розмноження статеве, розвиток з перетворенням. Є рослиноїдні організми, хижаки, сапротрофи та фільтратори. Освоїли водне та наземно-повітряне середовища існування. Тип включає сучасні класи Черевоногі, Двостулкові, Головоногі молюски.

Тил

Хордові

Тип Хордові об’єднує найбільш високоорганізованих тварин з внутрішнім скелетом, які походять від давніх червів. Представники типу мають хорду (хоча б частину життя), трубчасту нервову систему, замкнену кровоносну систему. Порожнина тіла вторинна. Органи дихання розвиваються з верхнього відділу травної системи. Тип Хордові поділяється на три підтипи: Безчерепні, Покривники та Хребетні.

Клас Хрящові риби

Клас Хрящові риби – невелика група давніх риб. Тіло розділяється на голову, тулуб, хвіст. Шкіра вкрита особливою плакоїдною лускою. Скелет хрящовий, залишки хорди зберігаються

впродовж усього життя. Кровоносна система замкнена, серце двокамерне, одне коло кровообігу. Плавального міхура немає. Дихальна система представлена зябрами, зябрових кришок немає. Центральна нервова система представлена головним і спинним мозком. Головний мозок складається з п’яти відділів. Органи виділення – парні нирки. Розмноження тільки статеве, у більшості запліднення внутрішнє, живородіння. Клас Хрящові риби включає акул і скатів.

Клас Кісткові риби

Клас Кісткові риби – найчисельніша група риб. Форма тіла у більшості обтічна, розділяється на голову, тулуб, хвіст. Шкіра вкрита лускою. Скелет кістковий. Кровоносна система замкнена, серце двокамерне, одне коло кровообігу. Є плавальний міхур. Дихальна система представлена зябрами (у окремих видів є легеневе дихання). Є зяброві кришки. Центральна нервова система представлена головним і спинним мозком. Головний мозок складається з п’яти відділів, розвинений мозочок. Органи виділення – парні нирки. Розмноження статеве, запліднення зовнішнє. Розвиток у більшості відбувається у зовнішньому середовищі.

Клас Замноводні, або Амфібії

Клас Земноводні, або Амфібії – це найдавніші наземні хребетні пойкілотермні тварини. Тіло поділяється на голову, тулуб, п’ятипалі кінцівки, хвіст (не у всіх). Земноводні, на відміну від риб, пристосовані до життя у воді і на суходолі. Гола шкіра має багато залоз, які виділяють слиз. Хребет складається з чотирьох відділів: шийного, тулубного, крижового і хвостового. Ребра редуковані. Є скелет кінцівок та їхніх поясів. Серце

Трикамерне, два кола кровообігу. Органи дихання дорослих – легені та шкіра, личинок – зябра. Органи виділення – парні нирки. Головний мозок складається з п’яти відділів, передній мозок поділений на дві півкулі. Розмноження статеве, роздільностатеві організми. Запліднення зовнішнє, розвиток непрямий, відбувається у зовнішньому середовищі. Сучасні земноводні включають три ряди Хвостаті, Безхвості і Безногі земноводні.

Клас Плазуни, або Рептилії

Клас Плазуни – це пойкілотермні наземні хребетні тварини, які пристосовані до життя на суходолі. Тіло поділяється на голову, шию, тулуб, п’ятипалі кінцівки, хвіст. Кінцівки розташовані по боках тулуба, тому тварини під час руху плазують. Шкіра вкрита лускою і (або) роговими щитками, залоз майже немає, характерна линька. Хребет складається з п’яти відділів: шийного, грудного, поперекового, крижового і хвостового. € ребра, грудина, скелет кінцівок та їхніх поясів. Серце трикамерне, з неповною перетинкою, у крокодилів – чотирикамерне, два кола кровообігу. Органи дихання – легені. Органи виділення – парні нирки. Головний мозок складається з п’яти відділів, передній мозок поділений на дві півкулі, є сіра речовина. Запліднення внутрішнє, розвиток прямий, у більшості відбувається у зовнішньому середовищі у яйцях, що містять великий запас поживних речовин, вкриті шкірястою оболонкою. Сучасні плазуни включають такі ряди: Дзьобоголові, Лускаті, Крокодили та Черепахи.

Клас Птахи, або Пернаті

Птахи – це хребетні, пристосовані до польоту. Передні кінцівки перетворені на крила, тіло має обтічну форму і вкрите пір’ям. Гомойотермні. Трубчасті кістки пневматичні, кістки черепу зрослі, є дзьоб, немає зубів. Грудина має виріст кіль, до якого кріпляться м’язи, які піднімають та опускають крила. Серце чотирикамерне, два кола кровообігу. Легені та легеневі мішки забезпечують подвійне дихання. Органи виділення – парні нирки. У головному мозку добре розвинуті півкулі переднього мозку та мозочок, що забезпечує складні рухи та складну поведінку навчання. Розмноження статеве, роздільностатеві організми. Запліднення внутрішнє, розвиток прямий, відбувається у зовнішньому середовищі у яйцях, які містять великий запас поживних речовин і вкриті шкаралупою. Сучасні птахи налічують багато рядів.

Клас Ссавці

Ссавці – найдосконаліші гомойотермні хребетні, які вигодовують своїх малят молоком, що виробляється в їхньому організмі. Шкіра вкрита волосяним покривом, містить залози. Похідними шкіри є роги, копита, нігті та кігті. Серце чотирикамерне, два кола кровообігу. Дихають легенями, які мають альвеолярну будову. Грудну та черевну порожнину розділяє діафрагма. Органи виділення – парні нирки. У головному мозку добре розвинуті півкулі переднього мозку, особливо кора, що забезпечує складну поведінку. Розмноження статеве, роздільностатеві організми. Запліднення внутрішнє, розвиток прямий, відбувається у материнському організмі. Клас Ссавці включає три підкласи: Першозвіри, Сумчасті та Плацентарні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Словник - Біологія


Словник