Словосполучення – Словосполучення і речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення

Словосполучення – це синтаксична одиниця, що утворюється поєднанням двох або більшої кількості повнозначних слів. Слова у словосполученні пов’язані підрядним зв’язком: одне з них головне, інші – залежать від нього. Смисловий зв’язок і межі словосполучення виявляються за допомогою запитання від головного слова до залежного.

За характером головного слова словосполучення поділяються на Іменні (головне слово – іменник, прикметник, займенник

або числівник): Ввічливий хлопець, цікавий для всіх, кожен з нас, четвертий зліва; Дієслівні: Співати в хорі, загорілий на сонці, прислухаючись до порад; Прислівникові: Набагато зручніше.

Словосполучення входить до речення як його складова частина, є будівельним матеріалом для речення і може вйчленовуватися із речення. Наприклад, у реченні: Зацвіла в долині червона калина (Т. Шевченко) – є два словосполучення: червона калина – калина Яка? – смислове відношення (предмет і його ознака) означальне; Зацвіла в долині – зацвіла Де? – смислове відношення (дія і місце) обставинне.

Словосполучення,

до яких входять два самостійні слова, називаються Непоширеними (гарна картина, дуже корисний, читати вголос).

Поширене словосполучення об’єднує в собі більше двох самостійних слів (буду говорити коротко, найбільш відомий хірург, літо п’ятдесят третього, людина похилого віку).

Схеми будови наведених словосполучень

 Словосполучення   Словосполучення і речення

Словосполучення точніше і повніше, ніж окреме слово, називає предмети, дії, ознаки. Порівняйте:

Книжка – цікава книжка;

Читати – читати газети.

Словосполучення не виражає думки, не має інтонаційного оформлення. Воно, як і слово, слугує матеріалом для побудови речень.

Зв’язок між словами у словосполученні виражається за змістом і граматично (Зелене листя, а не, скажімо, “зеленої” листя; Розв’язати задачу, а не Розв’язати “задач”) або тільки за змістом (Наполегливо працювати). Тільки за змістом пов’язуються з головним ті залежні слова, що не мають здатності змінюватись (прислівники і дієприслівники), а також неозначена форма дієслова.

Не належать до словосполучень однорідні члени речення, сполучення самостійного і службового слів (Перед концертом, проти вітру, тільки недавно), складені форми частин мови (Більш виразний, будуть розповідати), а також підмет і присудок як граматична основа речення (Діти граються; фільм прекрасний).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Словосполучення – Словосполучення і речення - Довідник з української мови


Словосполучення – Словосполучення і речення