Служби охорони територій та об’єктів природно заповідного фонду України

Служби охорони територій та об’єктів природно заповідного фонду України – спеціальні інституції у складі адміністрації природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків і зоологічних парків загальнодержавного значення. Відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” до складу С. о. входять керівники адміністрацій зазначених територій та об’єктів природно-заповідного фонду, працівники охорони,

а також інших підрозділів цих адміністрацій. С. о. очолюють керівники відповідних адміністрацій. Працівники С. о. мають право: вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв’язку з порушенням режиму відповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон; перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та здійснення іншої діяльності в межах відповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
доставляти порушників встановленого режиму до відповідних органів для з’ясування особи; складати протоколи про порушення вимог законодавства, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних до відповідальності; вилучати у порушників предмети та знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, відповідні документи; проводити особистий огляд осіб, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції природокористування тощо. Працівникам С. о. у встановленому порядку може бути надано право носіння під час виконання службових обов’язків форми та зброї. Див. також Природно-заповідний фонд України.
Служби охорони територій та об’єктів природно заповідного фонду України