Службові частини мови

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Службові частини мови

Спільними ознаками всіх службових частин мови є те, що вони:

– не відповідають на питання; .

– не називають предметів, ознак, дій, кількості й не мають лексичного значення;

– не мають властивих самостійним частинам мови морфологічних ознак;

– не змінюють своєї форми;

– не бувають членами речення.

До службових частин мови належать прийменник, сполучник, частка.
Службові частини мови