Службові слова

СЛОВО

§30 Службові слова

365. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте речення.

1. Сонце вийшло з-за хмари,

2. По верхівках дерев розбіглися сонячні зайчики.

2. Спишіть речення, яке відповідає схемі.

 Службові слова

3. Полічіть, скільки слів у записаному реченні. Назвіть кожне слово окремо. Поставте до кожного слова питання.

До якого слова в реченні не можна поставити питання?

4. У такий самий спосіб опрацюйте самостійно слова другого речення (усно). Зробіть висновок, чи до всіх слів у реченні можна поставити питання.

А чи можна обійтися без цих слів у реченнях?

366. 1. Прочитай речення. Знайди слова, до яких не можна поставити питання.

1. Білочка любить горіхи та гриби. 2. Пташки співають голосно, і річечка блищить (“Леонід Глібов). 3. Зозулі кують, а солов’ї щебечуть.

2. Спиши. Підкресли слова, до яких не можна поставити питання. Такі слова називають службовими словами. Подумай, чому.

Слова в реченні, до яких не можна поста вити питання, це службові слова. Вони служать для зв’язку слів у реченні.

367. 1. Прочитай текст.

У лісі тиша – повна, урочиста. Лише зрідка трісне дерево. Десь на верхах постукає по

дереву дятел. Весь ліс – у зелені. Ошатний, світлий, тихий. Ніби жде чогось, до чогось прислухається. .. (За Олесем Гончаром).

Слово про слово

Ошатний – святково одягнений.

2. Поміркуй, який це текст – розповідь чи опис.

3. Прочитай слова – назви ознак, які використав письменник для опису лісу.

4. Спиши службові слова і ті слова, з якими вони зв’язані.

 Службові слова

 Службові слова

368. 1. Прочитай і спиши сполучення слів

Вийшли на вулицю; поїхали в метро; зустріч з друзями; від понеділка до четверга; хлопчики й дівчатка; малий, але сильний.

2. Назви слова, за допомогою яких зв’язані між собою подані пари слів.

369.1. Прочитай і спиши загадку. Запиши слово-відгадку.

Без голови, а з руками,

Зі спиною і ногами.

Коли відпочивають,

То в нього сідають.

2. Знайди слова, до яких не можна поставити питання. Як називаються такі слова?

370. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте слова. Які слова треба додати в кожну групу, щоб утворилися речення?

1. Дерева, білка, пеньок, стрибнула. 2. Лапках, тримала, вона, шишку. 3. Пеньку, поснідала, білочка.

2. Складіть і запишіть речення. Підкресліть слова, які ви додали.

 Службові слова

371. 1. Зв’яжи кожну пару слів за допомогою службового слова.

Пароплав, море; автомобіль, дорога; міст, річка; хмара, небо; вугілля, земля; гриб, дерево.

 Службові слова

2. Склади усно два речення з утвореними словосполученнями (на вибір).

372. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте казку.

ЗАЙЧИК І МІСЯЦЬ

Холодно Зайчикові. Холодний вітерець із яру повіває. Настала ніч.

Сів Зайчик під кущем, простяг лапки до Місяця, просить:

– Місяцю, любий, погрій мене променями.

Жалко стало Місяцеві Зайчика, він і каже:

– Іди полем, полем. Я тобі дорогу освітлю. Прямуй до великого стіжка.

Попрямував Зайчик до стіжка. Зарився в солому, виглядає, усміхається до Місяця:

– Спасибі, любий Місяцю. Тепер твої промені теплі-теплі! (За Василем Сухомлинським).

2. Визначте в тексті зачин і кінцівку.

3. Подумайте, від чого Зайчикові стало тепло. Чи справді промені Місяця були теплі?

4. Розкажіть, як Місяць допоміг Зайчикові.

373. 1. Випиши з тексту попередньої вправи спонукальні речення.

2. Прочитай уголос речення, в яких є слова ввічливості, звертання.

3. Спиши подані на сторінці 142 сполучення слів, вставляючи замість крапок службові слова.

Повіває (звідки?)… яру; сів (де?)… кущем; прямуй (куди?)… стогу; зарився (куди?)… солому; усміхається (до кого?)… Місяця.

Слова до, на, над, під, а, із, в, у, за, перед, біля називаються прийменниками.

374. 1. Прочитай і спиши, вставляючи з довідки потрібні слова.

Ось вибіг… галявину полохливий заєць. Він тікає… хитрої лисиці. А вона ховається… деревами. Лисичка… нетерпінням чекає зустрічі… зайчиком (За Григорієм Скребицьким).

Слова для довідки: за, на, з, від, із.

2. Підкресли іменники разом із прийменниками.

375. 1. Прочитай, змінюючи слова в дужках так, як того вимагають прийменники.

ЩО ПОБАЧИЛИ ДІТИ В (ЛІС)

Білочка виглядала з (дупло). Дятел шукав у (кора) комах. Під (пеньок) дрімав зайчик. Мишка сховалася в (нірка).

2. Запиши текст. Підкресли головні слова в реченнях.
Службові слова - Українська мова


Службові слова