СМАК – АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ

СМАК

Смак – це сприйняття смакових властивостей речовин, що поступають в ротову порожнину. Рецептори смаку розташовані в сосочках слизової язика, у ротовій порожнині, на піднебінні, у глотці. Збудження від рецепторів передається по волокнах язич­ного нерва в довгастий мозок, варолієв міст, до зорових горбочків і потім в скроневу частину кори, де формується сприйняття у ви­гляді різних смакових відчуттів. Основні смакові відчуття – кис­ле, солоне, солодке, гірке – визначаються як конфігурацією мо­лекул речовин, що адсорбуються на специфічних рецепторах ор­ганів смаку, так і діяльністю смакової системи. Усі складні сма­кові відчуття утворюються комбінацією основних.
СМАК – АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я