СМЕРТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

СМЕРТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА – загибель особин у даних умовах середовища, яка змінюється залежно від умов довкілля та стану популяції. Існує певна теор. мінім, смертність – стала величина, яка характеризує загибель особин за оптим. умов, коли на популяцію не впливають лімітуючі чинники. Виділяють також специф. смертність, яку звичайно виражають як відсоток числа особин, що загинули за певний час, від початкової чисельності популяції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


СМЕРТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА - Довідник з екології


СМЕРТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА