SN2-механізм – Нуклеофільне заміщення

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ

3. Іонні реакції

3.3 . Нукпеофільне заміщення

SN 2- механізм

При цьому нуклеофільному заміщенні процес проходить однорівнево. Нуклефіл ОН – атакує атом Карбону з боку, протилежного до атома Брому, що заміщується. В результаті атаки реалізується перехідний стан, в якому починає утворюватися зв’язок HO-С і одночасно починає розриватися зв’язок С-Вr. Нукпеофіл ОН-, що атакується атомом Карбону, і атом Брому лежать на одній прямій, три атоми Гідрогену й атом Карбону, що атакується, розташовані в площині, перпендикулярній до цієї прямої. Процес завершується утворенням нового зв’язку С-ОН і повним розривом зв’язку С-Вr.

 SN2 механізм   Нуклеофільне заміщення

Запам’ятайте: полярні протонні розчинники полегшують SN1-реакції, а полярні апротонні розчинники ускладнюють SN2-peaкції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


SN2-механізм – Нуклеофільне заміщення - Довідник з хімії


SN2-механізм – Нуклеофільне заміщення