Собівартість продукції

Собівартість продукції – частина вартості продукції, що включає поточні витрати підприємства, фірми, компанії на виробництво і реалізацію товарів, послуг та виконаних робіт. Розрізняють виробничу (включає витрати на виробництво продукції та її здачу на склад готової продукції) і комерційну, або повну (крім виробничої собівартості, включає витрати, пов’язані зі зберіганням і реалізацією продукції – позавиробничі витрати). С. п. на окремому підприємстві або в галузі є здебільшого середньою величиною. Середньогалузева С. п. лежить в

основі оптової ціни на певний вид продукції. У промисловості України частка С. п. в ціні становить бл. 80%. Основними статтями матеріальних витрат С. п. є купівля: а) сировини й матеріалів; б) комплектуючих виробів і напівфабрикатів; в) палива, електроенергії; г) матеріалів для упаковки, зберігання та забезпечення технологічного процесу, а також недорогих інструментів, інвентаря, пристосувань тощо, які використовуються менше одного року. Найважливіші статті витрат на оплату робочої сили: а) виплата заробітної плати; б) виплата премій, надбавок до заробітної плати; в) оплата відпусток; г) оплата за роботу в надурочний
час, вихідні дні, нічні зміни тощо. Крім цих видів витрат, підприємство здійснює відрахування на соціальні потреби (до фондів соціального страхування, фонду сприяння зайнятості і населення та ін.), амортизаційні відрахування, адміністративні витрати, оренду приміщень. Залежно від структури С. п. виділяють матеріаломісткі галузі (у С. п. яких значною є частка матеріальних витрат, наприклад, у харчовій промисловості України така частка становить бл. 90%, у машинобудуванні – понад 70%), фондомісткі галузі (де високий рівень автоматизації та механізації, внаслідок чого частка амортизації в С. п. нафтової промисловості становить майже 40%) і трудомісткі (у С. п. яких великою є частка заробітної плати, наприклад, у лісозаготівельній – бл. 40%) галузі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Собівартість продукції - Економічний словник


Собівартість продукції