СОЦІАЦІЯ

Екологія – охорона природи

СОЦІАЦІЯ -1) об’єднання фітоценозів, які різняться одним із другорядних прошарків; 2) ярус-2 субдомінантного виду трав’янистих рослин, які створюють аспект в один із періодів вегетаційного сезону.
СОЦІАЦІЯ - Довідник з екології


СОЦІАЦІЯ