СОЦІАЛІЗМ

СОЦІАЛІЗМ – учення про суспільний устрій, для якого характерний підхід до розв’язання всіх соціальних проблем з погляду суспільства як єдиного цілого. Основні тлумачення: 1) марксистське – перша фаза комуністичної формації; суспільство, засноване на загальній власності на засоби виробництва; 2) соціал-демократичне – процес реалізації ідеалів свободи, справедливості, солідарності та інших цінностей; розуміється як вічне завдання.
СОЦІАЛІЗМ