Соціальна допомога, захист

Соціальна допомога, захист – піклування держави, суспільства про громадян, які потребують допомоги, підтримки з огляду на вік, стан здоров’я, соціальний стан, недостатню забезпеченість засобами існування або їх відсутність. С. д. (соціальний захист, соціальне забезпечення) реалізується у формі пенсій, матеріальної допомоги, догляду за хворими громадянами похилого віку, піклування про дітей.
Соціальна допомога, захист