Соціальна функція заробітної плати

Соціальна функція заробітної плати – здатність заробітної плати сприяти встановленню соціальної справедливості в суспільстві.
Соціальна функція заробітної плати