Соціально-демографічна ситуація

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х – початок 1980-х років)

§ 19. ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

1. Соціально-демографічна ситуація.

На початку 1960-х років Україні вдалося подолати жахливі демографічні наслідки Другої світової війни, сталінських репресій та голодоморів. У 1960 р. загальна чисельність населення республіки становила 42,4 млн мешканців, з яких 22,6 млн, або 53 %, були сільськими жителями. На середину 1980-х років чисельність населення республіки перевищила 50 млн. Україна перебувала

на шостому місці в Європі за кількістю населення після Росії, Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції.

В Україні розгорталися процеси урбанізації. До 1985 р. чисельність міських мешканців зросла до 66%. Відповідно число мешканців села скоротилося до 34 %. Зростання чисельності населення відбувалося як за рахунок природного, так і механічного приросту. Україна належала до небагатьох регіонів СРСР із позитивним балансом міграції.

У 1980-х роках Українська РСР утратила позитивну демографічну динаміку і постала перед загрозою депопуляції – абсолютного скорочення чисельності населення. Це було зумовлено й урбанізаційними процесами, і складними соціально-економічними умовами, такими як незадовільні житлові умови, висока зайнятість жінок у суспільному виробництві (90%), низький рівень системи охорони здоров’я дітей та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Соціально-демографічна ситуація - Історія


Соціально-демографічна ситуація