Сові

Сові (Sauvy) Альфред (1898-1990) – французький соціолог, демограф й економіст. Фахівець із впливу демографічних процесів на суспільство та економіку. Основна праця “Загальна теорія народонаселення” в 2 т. (1958). С. запропонував використати кілька критеріїв визначення не тільки оптимальної чисельності населення, а й оптимальних параметрів відтворення населення, тобто демографічного оптимуму. Він виділяє такі варіанти демографічного оптимуму залежно від критерію: загальний (що забезпечує максимум середньодушового доходу й життєвого рівня

всього населення), економічний (що виявляється на основі граничної продуктивності праці й чисельності активного населення) та оптимум сили (чисельність людських ресурсів). С. підкреслив необхідність формування динамічного, а не статичного оптимуму, оптимального темпу зростання й вікової структури населення. На його думку, оптимальною є така вікова структура населення, за якої обсяг матеріальних благ, вироблених працездатним населенням, значно перевищує обсяг їхнього споживання віковими групами молодше 15 і старше 65 років. Цей висновок слугує підставою для розрахунку обсягу демографічних інвестицій, тобто витрат суспільства на забезпечення умов життя людей за різних темпів зростання населення й національного доходу.
Сові