СОЗОТЕХНІКА

Екологія – охорона природи

СОЗОТЕХНІКА – практика охорони природи і формування середовища існування людини з урахуванням законів природи й сусп. розвитку.




СОЗОТЕХНІКА