Спеціалізація праці

Спеціалізація праці – 1) поділ праці на окремі операції; 2) набуття працівником спеціальних знань і навиків у певній сфері трудової діяльності; 3) зосередження однорідних функцій управління в окремих підрозділах (ланках) апарату управління.
Спеціалізація праці