Спеціальна (вільна) економічна зона

Спеціальна (вільна) економічна зона – частина території ( України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території С. (в.) е. з. запроваджуються пільгові митні, валютно – фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. Метою створення таких зон є залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування

експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної, продукції і послуг, залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України. Порядок створення і ліквідації та механізм функціонування С. (в.) е. з. на території України визначається Законом України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на території України”. Відповідно до цього Закону на території України можуть
створюватись С. (в.) е. з. різних функціональних типів: вільні митні зони і порти, експортні транзитні зони, митні склади, технологічні порти, комплексні виробничі зони, туристсько-рекреаційні, страхові, банківські зони. Окремі зони можуть поєднувати функції, властиві різним типам С. (в.) е. з., передбачених законодавством України. Статус і територія кожної С. (в.) е. з., а також строк, на який вона створюється, визначає Верховна Рада України прийняттям окремого закону для відповідної С. (в.) е. з. На території цієї зони діє законодавство України, але з урахуванням особливостей, передбачених законом про загальні засади створення і функціонування С. (в.)е. з. та законом про створення конкретної С. (в.) е. з. Ці зони створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад народних депутатів України. Органами управління С. (в.) е. з. незалежно від їхнього типу є місцеві Ради народних депутатів, орган господарського розвитку і управління С. (в.) е. з., що створюється за участю суб’єктів економічної діяльності України та іноземних суб’єктів такої діяльності. Функції цього органу може бути покладено на одного із суб’єктів економічної діяльності С. (в.) е. з. Держава відповідно до законодавства України гарантує збереження всіх майнових і немайнових прав суб’єктів економічної діяльності цієї зони при ліквідації її.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Спеціальна (вільна) економічна зона - Довідник з правознавства


Спеціальна (вільна) економічна зона