Спілки (асоціації) адвокатів

Спілки (асоціації) адвокатів – загальнодержавні, регіональні та міжнародні об’єднання адвокатів. С. (а.) а. представляють інтереси адвокатів у державних органах і об’єднаннях громадян, захищають соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють методичну і видавничу роботу, сприяють підвищенню професійного рівня адвокатів, можуть створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів.
Спілки (асоціації) адвокатів