СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІЛКУВАННЯ І ЗДОРОВ’Я

§16. СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ

Дізнаєшся більше про спілкування людей; засоби комунікації; навички ефективної комунікації

Пригадай

Приклади вербального і невербального спілкування. Чому корисно дотримуватися правил ввічливого спілкування?

Спілкування людей

У школі, на вулиці, у громадських місцях, удома ми завжди спілкуємося з іншими людьми.

Коли вітаємося, тиснемо одне одному руки, розмовляємо

по телефону, відправляємо SMS-повідомлення, спілкуємося в Інтернеті – здійснюємо комунікації. Завдяки їм обмінюємося думками і враженнями, пізнаємо світ, людей і самих себе. Людину, яка доброзичливо спілкується, з якою інші спілкуються із задоволенням, називають комунікабельною. Така людина добре володіє комунікативними уміннями та навичками, уміє ефективно здійснювати комунікації.

Комунікація відбувається тільки тоді, коли одна сторона пропонує інформацію, а друга її сприймає.

Ефективна комунікація

 СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ

Спілкуючися на відстані, люди використовують телефон,

Інтернет, пошту.

 СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ

Нині неможливо уявити своє життя без спілкування у світовій мережі Інтернет. Однак надмірне захоплення віртуальним спілкуванням перешкоджає набуттю навичок ефективного спілкування наживо, втрачаються навички виявлення емоцій, виникає “комп’ютерна залежність” (додаток 10).

Спілкуючися, слід бути ввічливим, доброзичливим, відповідальним. Некоректна поведінка, зокрема в Інтернеті, карається за законом.

Зміст своїх думок і почуттів, своє ставлення до різноманітних явищ та предметів людина висловлює словами, підкреслює жестами. Так кожний створює свій комунікативний простір, у якому існує та співіснує з оточуючими.

Тривалість і успіх комунікації залежать від уміння співрозмовників аналізувати й оцінювати зворотну реакцію одне одного, вчасно реагувати на зміни настрою, ефективно застосовувати засоби комунікації.

Засоби комунікації

Спілкування і комунікація здійснюються різними засобами:

♦ вербальними (усно чи письмово);

 СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ

 СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ

❖ невербальными (жести, міміка, пантоміміка, інтонація, тембр і сила голосу тощо).

 СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ

Іноді співрозмовники сприймають комунікацію за допомогою невербальных засобів краще, ніж вербальне спілкування. Словами передається інформація. Жестами, інтонацією, поглядом можна без слів висловити різне ставлення до цієї інформації.

Буває, що підліткам важко почати або закінчити розмову. Під час розмови вони поводяться нестримано, перебивають співрозмовника, не дослухавши, критикують його, ображаються. Під час такого спілкування може виникнути відчуття непорозуміння, взаємна образа.

Щоб отримувати задоволення від спілкування, треба розвивати навички комунікації, навички ефективного спілкування.

Навички спілкування

Навички ефективного спілкування допомагають досягти поваги, визнання й успіху. Чи можна навчитися ефективно спілкуватися? Яких навичок треба набути? Яких порад слід додержуватися?

Навички ефективного спілкування

 СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ

Навички спілкування допоможуть отримувати нові знання та інформацію, знаходити нових друзів, краще розуміти оточуючих.

 СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ

Висновок

Стосунки з оточуючими залежать від уміння здійснювати комунікації: говорити, слухати, розуміти. Комунікативні вміння і навички треба наполегливо розвивати протягом усього життя. Щоб досягти успіху в навчанні й житті, слід набувати навичок ефективного спілкування.

Завдання

1. Яку людину називають комунікативною?

2. Коли відбувається комунікація?

3. Назви засоби комунікації. Яким з них надаєш перевагу? Чому?

4. Назви навички ефективного спілкування.

5. Яких порад слід додержуватися, щоб спілкування було ефективним? Поясни свою відповідь на прикладі.

6. Чому комунікативні вміння і навички ефективного спілкування слід розвивати впродовж життя?

Ситуаційні завдання

Поміркуй чи володіє навичками ефективного спілкування співрозмовник, якщо він:

– постійно перепрошує, ставить уточнюючи запитання;

– вживає сленгові слова і слова-паразити;

– зацікавлено слухає, дивлячися на розповідача, киває;

– слухає мовчки, роздивляючися навсібіч.

Моделюй – набувай життєвих навичок

1. Розроби власну пам’ятку “Правила спілкування по мобільному телефону”. Скористайся загальними правилами спілкування по мобільному телефону (додаток 11). Обговори правила з друзями. Поміркуй, чому обмежено користування мобільним зв’язком під час уроків? Як ти ставишся до цього правила?

2. Розроби план удосконалення однієї з навичок ефективного спілкування. Поміркуй, які вправи допоможуть тобі це зробити. Скористайся додатком 12.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ - Валеологія


СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. ЗАСОБИ І НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ